Aquí podreu trobar documentació d'interés: 

 Documentació legal i normatives:

  • Menors: Al Decret 175/2007 s'estableixen les condicions perquè les persones menors d'edat practiquin activitats subaquàtiques d'esbarjo amb escafandre. Fora de Catalunya s'haurà de consultar la normativa autonòmica corresponent.
  • Equivalències de titulacions: A l'Ordre AAR/229/2008 s'estableixen les equivalències entre qualificacions oficials de busseig d'esbarjo i les qualificacions de busseig esportiu de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques.
  • Formació: Al Decret 1/2000 s'estableixen els continguts formatius, les capacitats i el procediment per a l'obtenció d'equiparacions entre les qualificacions de l'ensenyament de busseig de les entitats no federatives i les qualificacions oficials de busseig d'esbarjo.
  • Activitats subaquàtiques: Al Decret 2055/1969, del 25 de setembre, es regula l'exercici d'activitats subaquàtiques i a l'Ordre del 25 d'Abril del 1973 s'aprova el reglament per a l'exercici d'activitats subaquàtiques.
  • Centres d'immersió: Al Decret 54/2000 s’estableixen els requeriments mínims per al funcionament dels centres d’immersió.

Altres documents d'interés: