El Club Esportiu Subaquàtic Calella (CESC) som una entitat dedicada des de fa més de 30 anys a la pràctica i promoció esportiva del busseig i, com a tal, realitzem periòdicament cursos i sortides col·lectives on poden participar tots els socis o d'altres persones interessades.

També realitzem d'altres activitats com poden ser xerrades de biologia marina, passis de diapositives, concursos i cursos de fotografia subaquàtica, així com també la gestió de titulacions i llicències, i neteges del fons marí.

Som una entitat afiliada a la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS). A nivell d’ensenyament està lligada a les normatives i reglaments l’Escola Catalana d’Activitats Subaquàtiques (ECAS) i imparteix el sistema d’ensenyament corresponent a la Confederació Mundial d’Activitats Subaquàtiques (CMAS) a la qual es troba adscrita la FECDAS.